English (English)

MitID er nu inkluderet blandt e-signeringsmetoderne i eID Easys tjeneste, hvor MitID-brugere kan signere dokumenter sammen med e-underskrivere uafhængig af typen af eID. I Norden var det finske eID-kort den første nordiske e-signeringsmetode inkluderet i vores service. Den blev efterfulgt af de finske onlinebanker og Mobil-ID sidste år. Sverige fik tidligere på året føjet sit BankID til vores service – og det slutter ikke her: Kort efter MitID kom også det norske BankID med i vores samling af e-signeringsmetoder.

Signeringen sker ved brug af MitID, hvorefter et generisk kvalificeret elektronisk stempel (QESeal) med underskriverens info føjes til dokumentet.

På vores demo-side kan du teste oprettelse af avancerede elektroniske signaturer (“AdES light”) med dit MitID og underskrive dokumenter sammen med indehavere af andre eID og e-signeringsmetoder: https://demo.eideasy.com/

På denne side finder du en oversigt over niveauklassifikationerne for vores signeringsmetoder og en landeliste over vores eksisterende og kommende metoder: https://eideasy.com/pricing/

English (English)