Svenska BankID-användare kan nu e-signera dokument tillsammans med parter utanför Sverige och Norden

Det är med stor glädje vi informerar om att svenska BankID nu finns inkluderat som signeringsverktyg i vår aggregatortjänst, som samlar metoder för e-signering från en mängd olika länder och kvalificerade utfärdare av betrodda tjänster (QTSP). I och med detta får svenska BankID-användare nu möjlighet att underteckna dokument elektroniskt på Read more…

GDPR Badge BVCER ISO 27001 eIDAS eID Easy Google for Startups