Norska BankID-användare kan nu underteckna dokument digitalt över landsgränser

Under försommaren inkluderades norskt BankID bland de e-signeringsmetoder som ingår i eID Easys tjänst, där signerare från olika länder och regioner kan signera samma dokument – var och en med sin egen e-signeringsmetod. Tidigare under året kom även dansk MitID och svensk BankID med som signeringsmetoder. Finska nätbankskoder samt certifikatkort Read more…

Svenska BankID-användare kan nu e-signera dokument tillsammans med parter utanför Sverige och Norden

Det är med stor glädje vi informerar om att svenska BankID nu finns inkluderat som signeringsverktyg i vår aggregatortjänst, som samlar metoder för e-signering från en mängd olika länder och kvalificerade utfärdare av betrodda tjänster (QTSP). I och med detta får svenska BankID-användare nu möjlighet att underteckna dokument elektroniskt på Read more…