English (Engelska)

Det är med stor glädje vi informerar om att svenska BankID nu finns inkluderat som signeringsverktyg i vår aggregatortjänst, som samlar metoder för e-signering från en mängd olika länder och kvalificerade utfärdare av betrodda tjänster (QTSP).

I och med detta får svenska BankID-användare nu möjlighet att underteckna dokument elektroniskt på avancerad nivå (AdES) tillsammans med sådana parter som befinner sig utanför Sverige och Norden, och använder sina egna kvalificerade e-underskrifter (QES).

På det här sättet bidrar vi till att överbrygga den klyfta som rått mellan Norden och resten av Europa när det gäller e-signering. Också parter från andra håll i världen har nu möjlighet att signera tillsammans med undertecknare från Europa, Norden och Sverige.

Genom att det finns kvalificerade utfärdare som kan utfärda kvalificerade signaturcertifikat på distans (remote onboarding), finns det möjlighet för medborgare i 58 länder att få tillgång till kvalificerade e-underskrifter genom utfärdaren Evrotrust, som stöds i vår aggregatortjänst. Därmed kan parter från t.ex. Ryssland, Ukraina, Turkiet, Australien, Nya Zeeland, Taiwan och USA mötas tillsammans med nordbor och européer i en och samma dokumentsignering.

Utöver svenska BankID finns verktygen för bankkodsidentifiering och mobil-ID i finska förtroendenätverket (FTN) tillgängliga i eID Easys aggregatortjänst för e-signering på avancerad nivå sedan september 2021

—————–

  • Testa e-signering direkt i vår aggregatortjänst via demo.eideasy.com (Välj “Sign a file”)
  • Skapa ett eget användarkonto på eideasy.com (“Sign up”) och integrera e-signeringsmetoderna i dina egna webbtjänster och system
  • Du kan också ta i bruk vår tjänst direkt via open source-plattformen Nextcloud, som du kan lägga upp på egen server, eller få tillgång till via någon av dess leverantörer.

English (Engelska)

Categories: e-ID

GDPR Badge BVCER ISO 27001 eIDAS eID Easy Google for Startups