English (Engelska)

Under försommaren inkluderades norskt BankID bland de e-signeringsmetoder som ingår i eID Easys tjänst, där signerare från olika länder och regioner kan signera samma dokument – var och en med sin egen e-signeringsmetod.

Tidigare under året kom även dansk MitID och svensk BankID med som signeringsmetoder. Finska nätbankskoder samt certifikatkort (medborgarcertifikat/id-kort, organisationskort, hälsovårdssektorns kort) finns också med sedan tidigare.

Signering med norsk BankID har en klar fördel: liksom för finska certifikatkort sker signeringen baserat på undertecknarens eget, personliga underskriftscertifikat, och inte med en allmän e-stämpel. Detta ger möjlighet till att validera underskriften över tid helt oberoende av den tjänst där den producerats.

Underskriftscertifikatet för norsk BankID är kvalificerat i enlighet med eIDAS-förordningen, och den underskrift som skapas är en avancerad underskrift baserat på ett kvalificerat certifikat (AdES-QC).

På vår demo-sida kan du testa att ladda upp dokument och underteckna med ditt norska BankID. Det uppladdade dokumentet kan innehålla tidigare e-underskrifter, och nya kan sättas till i ett senare skede. För norskt BankID, liksom för alla våra integrerade e-underskriftsmetoder, gäller att alla tidigare gjorda underskrifter i dokumentet bibehålls intakta, när en ny sätts till.

Här hittar du en översikt över våra integrerade e-signeringsmetoder, deras nivåklassificering och priser: https://eideasy.com/pricing/ .

Har du vidare frågor och behov gällande integrering och ibruktagande av e-signeringsmetoder: ta kontakt!

English (Engelska)

Categories: e-ID

GDPR Badge BVCER ISO 27001 eIDAS eID Easy Google for Startups