English (englanti) Svenska (ruotsi)

Onko mahdollista allekirjoittaa sähköisesti eri Euroopan maiden välillä – ja niiden ulkopuolella?

Onko mahdollista yhdistää eri tasojen sähköiset allekirjoitukset samassa asiakirjassa, kuten QES, AdES-QC, AdES ja SES*?

Kyllä!

Julkista hankintaa hoitavilla henkilöillä on suuri vaikutusvalta sähköisten allekirjoitusten kehitykseen!

Tässä pari vihjettä ja suositusta sähköisten allekirjoitusten järjestelmän julkishankintaa koskien:

  1. Varmista, ettei järjestelmä poista/invalidoi asiakirjaan aiemmin muualla tehtyjä e-allekirjoituksia. Kiellä ylimääräisten sivujen tai tekstien lisääminen (esim ”audit trail page”).

  2. Mahdollista ja salli eri tasojen allekirjoitukset samassa asiakirjassa (siis jos matalampi taso on sovittu riittävänä asiakirjalle, mahdollista myös korkeamman tason käyttämistä samassa asiakirjassa)

  3. Suosi henkilökohtaisia allekirjoitusvarmenteita (toimittajien e-leimojen sijaan)

  4. Varmista jatkoa varten, että järjestelmässä on valmius tuottaa ja käsitellä myös ASIC-E*-tyyppisiä allekirjoituksia

  5. Käytä valmiita moduuleja, jos et halua itse koodata tiettyä toteutusta. Esim. ”aggregaattori”, joka kerää eri allekirjoitusvälineitä, samaan tyyliin kuin luottamusverkosto kerää eri pankkien tunnistusvälineitä

——————–

* lyhenteet ja termit:

QES = hyväksytty sähköinen allekirjoitus (qualified electronic signature), eIDAS-asetuksen mukaan (EU 910/2014)
AdES/QC = hyväksyttyyn varmenteeseen perustuva kehittynyt sähköinen allekirjoitus (advanced electronic signature, based on a qualified certificate)
AdES = kehittynyt sähköinen allekirjoitus (advanced electronic signature)
SES = yksinkertainen sähköinen allekirjoitus (simple electronic signature)
ASIC-E = associated signature container, extended. Mahdollistaa minkä tahansa asiakirjatyypin allekirjoittamisen, useiden asiakirjojen yhteisen allekirjoittamisen, sekä sisäkkäinen asiakirja-allekirjoitus. (Perusinfo englanniksi [LinkedIn], täydennetty info ruotsiksi [LinkedIn])

Haluatko tietää lisää?

Osallistu webinaariimme! 13.4 (suomeksi), 20.4 (ruotsiksi), 27.4 (englanniksi)

Osallistumislinkki lähetetään osallistujille ennen webinaaria.

English (englanti) Svenska (ruotsi)

Categories: e-ID

GDPR Badge BVCER ISO 27001 eIDAS eID Easy Google for Startups