English


Viimati uuendatud: 17.08.2020

Enne meie teenuse kasutamist lugege need tingimused hoolikalt läbi.

Definitsioonid

Käesolevate tingimuste kohaldamisel:

 • Sidusettevõtte all mõistetakse üksust, mis kontrollib, on erakonna kontrolli all või on ühise kontrolli all, kus “kontroll” tähendab vähemalt 50% aktsiate, omakapitali osaluse või muude väärtpaberite omamist direktorite või muude korraldusasutuste esindajaid.
 • Kontohaldur tähendab isikut, kes haldab teenuseid ja kliendi kasutajakontot.
 • Riik tähistab: Eestit
 • Ettevõte (nimetatud lepingus tähistatakse kas “ettevõtet”, “meie”, “meid” või “meie”) tähendab EID Easy OÜ, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60/1, 10412.
 • Seade – mis tahes seade, mis pääseb teenusele juurde, näiteks arvuti, mobiiltelefon või digitaalne tahvelarvuti.
 • Teenus viitab Veebisaidile.
 • Kolmanda osapoole sotsiaalmeediateenus – mis tahes teenused või sisu (sealhulgas andmed, teave, tooted või teenused), mida osutab kolmas osapool ja mida teenus võib kuvada, lisada või teha kättesaadavaks.
 • Veebisait viitab eID Easy-le, millele on juurdepääs saidil https://www.eideasy.com või https://id.eideasy.com
 • Teie tähendab üksikisikut, kes kasutab teenust või või ettevõtet või muud juriidilist isikut, kelle nimel see isik teenusele juurde pääseb või seda kasutab.
 • Klient tähendab inimest või ettevõtet või muud asutust kes kasutab teenust eesmärgiga tuvastada Lõppkasutajaid või Võimaldada Lõppkasutajatel luua digiallkirju.
 • Saldo tähendab kliendi summa. maksed, millest on maha arvatud kasutatud teenuste maksumus.
 • Soft Credit Limit tähendab negatiivse saldo kogusummat, mille alusel kliendile arve väljastatakse.
 • Hard Credit Limit negatiivse saldo kogusummat mille ületamisel piiratakse tasuliste teenuste kättesaadavust.
 • Kasutajakonto tähendab konfiguratsiooni, failihoidlat ja kõiki muid kliendiga ühendatud digitaalseid jälgi.
 • Turvaseade on riiklik ID kaart, mobiil-ID, mobiiliäpp või mõni muu sarnande riistvara või tarkvara mille abil on võimalik isikuid tuvastada või nendega luua digiallkirju.

Tunnustamine

Käesolevas on kirjas Teenuse kasutamist reguleerivad tingimused ja teie ning ettevõtte vahel sõlmitud leping. Need tingimused sätestavad kõigi kasutajate õigused ja kohustused seoses teenuse kasutamisega.

Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub sellest, kas nõustute käesolevate tingimustega ja järgite neid. Need tingimused kehtivad kõigile külastajatele, kasutajatele ja teistele, kes teenusele juurde pääsevad või seda kasutavad.

Teenusele juurdepääsu või selle kasutamise kaudu nõustute end järgima neid nõudeid ja tingimusi. Kui te ei nõustu mõne nende tingimuste osaga, ei pruugi te teenusele juurde pääseda.

Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub ka sellest, kas te aktsepteerite ettevõtte ettevõtte privaatsuseeskirju ja järgite neid. Meie privaatsuspoliitika kirjeldab meie põhimõtteid ja protseduure teie isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja avalikustamisel rakenduse või veebisaidi kasutamisel ning kirjeldab teile oma privaatsusõigusi ja seda, kuidas seadus teid kaitseb. Enne meie teenuse kasutamist lugege hoolikalt meie privaatsuseeskirju.

Teenuse ülevaade

Teenusel on 2 põhifunktsiooni: 1) kasutajatuvastus ja 2) digiallkirjade loomine Lõppkasutaja poolt. Teenus teeb kasutajatuvastuse ja digiallkirjade loomise lihtsamaks kui see oleks muidu ning võimaldades sellega lihtsamalt ja rohkematel neid võimalusi kasutada.

Lõppkasutaja peab arvestama, et isikuandmed mida nad avaldavad läbi Turvaseadmete on mõeldud edasi saatmiseks Kliendile ning seega isikuandmete põhitöötleja on Klient. eID Easy ei võta omale vastutust Kliendi isikuandmete töötlemise koha pealt.

End User must consider that the Personal Data they provide via their eID methods will be forwarded to the Customer, and hence a separate personal data processing relationship is formed between Customer and End User. This relationship between the Customer and End User is not governed by us, and we do not take any responsibility for the Customer’s actions with the End User’s data.

Lõppkasutaja teab, et kui ta klikib Veebisaidil nuppusid või linke mis alustavad isikutuvastuse või digiallkirja loomise ning ta sisestab parooli või PIN koodi turvaseadmesse, siis eID Easy saab lugeda sellelt isikuandmeid ning edastada need Kliendile või luua digiallkirju. Nende tegevustega kaasnevad Lõppkasutajale õiguslikud kohustuseda ja kui Lõppkasutaja ei ole kindel mis toimub siis ta peab eelnevalt konsulteerima spetsialistiga.

Lingid muudele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke muude tootjate veebisaitidele või teenustele, mis pole ettevõtte omandis või kontrolli all.

Ettevõttel puudub kontroll kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade või tavade üle ega võta selle eest vastutust. Lisaks teadvustate ja nõustute, et ettevõte ei vastuta otseselt ega kaudselt mis tahes kahju või kahju eest, mille on põhjustanud või väidetavalt põhjustanud mis tahes sellise sisu, kaupade või teenuste kasutamine või sõltuvus nende veebisaidil või selliste veebisaitide või teenuste kaudu.

Soovitame tungivalt tutvuda kõigi külastatud kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste tingimustega ja privaatsuseeskirjadega.

Teenuse kasutamise lõpetamine

Võite teenuste kasutamise igal ajal lõpetada.

Jätame endale õiguse teenuste osutamine lõpetada või teenuste osutamine üle anda kolmandatele isikutele, teavitades sellest kliente ette vähemalt kuus kuud. Sellisel juhul tagastatakse ettemakse teinud klientidele rahasumma, mida ei kasutatud teenuste jaoks.

Jätame endale õiguse katkestada Teenused viivitamata, ilma etteteatamiseta, kui klient või kontohaldur rikub käesolevaid üldtingimusi või kui klient jätnud arve tähtajaks tasumata.

Jätame omale õiguse Teie konto kustutada kõigi andmetega kui teenust ei ole kasutatud järjest 12 kuu jooksul.

Turvalisus ja isikuandmed

Meie privaatsustingimused selgitavad kas, kuidas ja miks me teie esitatud andmeid kogume, kasutame, säilitame, avalikustame ja kaitseme. Te nõustute meie privaatsustingimused läbi lugema ja Teenuse kasutamiseks nõustute nendega.

Kontohalduri tehtud toimingud võivad muuta teatud või kõigi kliendiandmete ja / või isikuandmete juurdepääsu, kasutamist, avalikustamist, muutmist või kustutamist.

Kontohalduri toimingud ja kõik kliendi saldot mõjutavad toimingud logitakse rakenduse logidesse, mida hoitakse krüptituna ja kustutatakse 90 päeva pärast.

Allkirjastamata ja allkirjastatud faile säilitatakse krüpteeritud kujul. Kui vajatakse Lõppkasutaja nime ja isikukoodi, siis andmebaasis hoitakse neid krüpteeritud kujul. Kasutaja toimingute ajalugu kustutatakse andmebaasist 90 päeva pärast.

Hinnakujundus ja maksed

Pakume oma teenustele mitut erinevat hinnaskeemi. Kui nõustute konkreetse hinnaskeemi tellimisega, nõustute maksma teile esitatud arveid.

Teenuste hinnad, funktsioonid, andmesalvestusmaht ja limiidid sõltuvad teie valitud hinnaskeemist ja kõigist teie algatatud muudatustest. Hinnakujundus avaldatakse https://eideasy.com/pricing/ ja kõigist võimalikest muudatustest teavitatakse vähemalt 30 päeva ette meie veebisaidil ja e-posti teel.

Me ei kinnita ega taga, et mõnda konkreetset hinnakujunduskava pakutakse tähtajatult ning jätame endale õiguse muuta meie hinnakujunduskavade hindu või omadusi ja võimalusi ilma eelneva etteteatamiseta. Need muudatused ei kehti automaatselt olemasolevate tellimuste korral.

Teenustele esmakordsel registreerumisel eraldatakse kliendile “Soft Credit Limit” ja “Hard Credit Limit”.

Kui pole kokku lepitud teisiti, on vaikimisi “Soft Credit Limit” 100EUR ja “Hard Credit Limit” 200EUR.

Kliendi kasutatud teenuste kogumaksumus lahutatakse tema jäägist. Saldo on vaikimisi 0 eurot. Kui praegune saldo on alla kliendi “Soft Credit Limit”, väljastatakse kliendile arve. Kui praegune saldo on alla kliendi “Hard Credit Limit”, jäävad kuni saldo arveldamiseni kättesaadavaks ainult tasuta teenused.

Klient saab igal ajal suurendada oma saldot administraatori paneelis saadaolevate maksevõimaluste abil.

Kokkuleppel teenuseosutajaga saab klient igakuiselt arveid oma praeguse jäägi eest.

Kui valitud hinnakujunduskava muutub väiksemaks siis hoiame kõrgema paketi tekkinud andmeid alles 3 kalendrikuu jooksul enne kustutamist. Ettevõte saadab Teile teavituse andmete kustutamise kohta vähemalt 5 päeva enne kliendiandmete kustutamist.

Võite tellimuse igal ajal tühistada, mis jõustub kohe. Kõik teenused, mida olete selle hetkeni kasutanud, arvatakse teie saldodest maha ja kui olete valinud kuupõhise arvelduse valiku, saadetakse teile arve teenuste eest, mida kasutati viimasest arveldusperioodist kuni tühistamise hetkeni. Kui teil on meiega positiivne saldo, tagastatakse teile järelejäänud saldo.

Kasutuslitsents; Kasutuspiirangud

(a) Kui lepingust ei tulene teisiti, annab ettevõte käesolevaga Kliendile ja volitatud kasutajatele (kui neid on) kohaldatava tellimisperioodi jooksul Teenuste kasutamiseks piiratud, mitte eksklusiivse, mitte üleantava litsentsi, ilma allilitsentside andmise õiguseta.

(b) Teie ei tohi (ja tagate, et volitatud kasutajad ega kolmandad isikud): (i) ei muundaks, dekompileeri, ei lammuta ega ürita muul viisil teenuste lähtekoodi või liideseprotokolli eristada; (ii) muuta, kohandada või tõlkida teenuseid; (iii) teha koopiaid ettevõtte (või eID Easy alltöövõtjate) intellektuaalomandist; (iv) teenuseid edasi müüa, levitada või all-litsentseerida; v) teha teenused kättesaadavaks teenindusbüroo alusel; vi) eemaldada või muuta ettevõtte intellektuaalomandile pandud omandiõiguse märgistusi või piiravaid legende; (vii) kasutada Teenuseid, rikkudes kehtivaid seadusi või muul eesmärgil, mis ei ole lepingus konkreetselt lubatud; või (viii) viia Teenustesse tarkvara, viirusi, usse, tagauksi, Trooja hobuseid või muud sarnast kahjulikku koodi. Lisaks Teie ei tohi kasutada Teenust toimivuse või funktsionaalsuse jälgimiseks või muudel võrdlusuuringutel või konkurentsieesmärkidel.

Vastutuse piiramine

Hoolimata võimalikest kahjudest, on ettevõtte ja selle tarnijate täielik vastutus vastavalt käesolevate tingimuste mis tahes sätetele piiratud summaga, mille olete teenuse kaudu tegelikult maksnud viimase kolme kuu jooksul või 100 EUR, kui te pole teenuse kaudu midagi ostnud.

Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei vastuta ettevõte ega selle tarnijad mingil juhul mingite eriliste, juhuslike, kaudsete või kaudsete kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kasumi kaotuse, kahjumi kahjud) andmete või muu teabe edastamiseks äritegevuse katkestamiseks, tervisekahjustuste tekitamiseks, privaatsuse kaotamiseks, mis tuleneb teenuse, kolmanda osapoole tarkvara ja / või kolmandate osapoolte riistvara kasutamisest või kasutamisvõimalustest või on sellega mingil moel seotud, Teenus või muul viisil seoses käesolevate tingimuste sätetega) isegi siis, kui ettevõtet või mõnda tarnijat on teavitatud selliste kahjude võimalusest ja isegi kui abinõu ei täida oma olulist eesmärki.

“nagu on” tingimus

Teenust pakutakse “nagu on” tingimusel ning kõigi tõrgete ja puudustega ilma igasuguse garantiita kusjuures ettevõtte teeb siiski oma parima, et teenusel ei oleks puudusi ja tõrkeid. Kohaldatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses loobub ettevõte enda ja sidusettevõtete ning nende ja nende vastavate litsentsiandjate ja teenusepakkujate nimel sõnaselgelt kõigist garantiidest, olgu need siis otsesed, kaudsed, seadusest tulenevad või muul viisil. Teenindus, sealhulgas kõik kaudsed garantiid kaubeldavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse, ametinimetuse ja rikkumata jätmise kohta ning garantiid, mis võivad tuleneda tehingutest, täitmise käigust, kasutamisest või kaubandustegevusest. Ilma et see piiraks eelnevat, ei anna ettevõte garantiisid ega võta endale kohustusi ega kinnita mingil viisil, et teenus vastab teie nõuetele, saavutab soovitud tulemusi, on ühilduv või töötab mõne muu tarkvara, rakenduste, süsteemide või teenustega, töötab ilma katkestusteta vastama mis tahes toimivus- või töökindlusstandarditele või olema veatud või et kõik vead või puudused saab või parandatakse.

Eelnevat piiramata ei anna ettevõte ega ükski selle pakkuja mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega õigusi: (i) teenuse toimimise või kättesaadavuse või selle teabe, sisu ja sellesse kuuluvad materjalid või tooted; (ii) et teenus on katkematu või vigadeta; (iii) teenuse kaudu pakutava teabe või sisu täpsuse, usaldusväärsuse või valuuta osas; või (iv) et teenuses, selle serverites, ettevõttest või tema nimel saadetud sisus ega e-kirjades pole viirusi, skripte, trooja hobuseid, usse, pahavara, ajapomme ega muid kahjulikke komponente.

Reguleeriv seadusandlus

Neid tingimusi ja Teie teenuse kasutamist reguleerivad Eesti riigi seadusandlus.

Vaidluste lahendamine

Kui teil on teenuse suhtes probleeme või vaidlusi, nõustute esmalt vaidluse mitteametlikult lahendama, pöördudes Ettevõtte poole.

Euroopa Liidu (EL) kasutajatele

Kui olete Euroopa Liidu tarbija, saate kasu selle riigi seaduste kohustuslikest sätetest, kus elate.

Ameerika Ühendriikide seaduste järgimine

Te kinnitate ja kinnitate, et (i) te ei asu riigis, mille suhtes kehtib Ameerika Ühendriikide valitsuse embargo või mille Ameerika Ühendriikide valitsus on määranud terrorismi toetavaks riigiks, ja (ii) Te pole kantud ühegi Ameerika Ühendriikide valitsuse keelatud või piiratud isikute nimekirja.

Tingimuste kehtivus

Lahutatavus

Kui mõnda nende tingimuste sätet peetakse jõustamatuks või kehtetuks, muudetakse ja tõlgendatakse seda sätet nii, et see vastaks kohaldatava seaduse alusel võimalikult suures ulatuses selle eesmärgi saavutamisele ja ülejäänud sätted jätkuksid täies jõus ja jõus .

Kehtivus

Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei mõjuta selle õiguse kasutamise või kohustuse täitmise nõudmata jätmine lepinguosalise võimalust seda õigust kasutada ega nõua selle täitmist igal ajal pärast seda ega loobu rikkumisest kujutab endast loobumist mis tahes hilisemast rikkumisest.

Tõlke tõlgendamine

Need tingimused võivad olla tõlgitud, kui oleme need teile meie teenuses kättesaadavaks teinud. Nõustute, et vaidluse korral on ülimuslik ingliskeelne originaaltekst.

Muudatused käesolevatesse tingimustesse

Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi neid tingimusi igal ajal muuta või asendada. Kui läbivaatamine on oluline, teeme mõistlikud jõupingutused, et ette teatada vähemalt 30 päeva enne uute tingimuste jõustumist. Mis on oluline muudatus, otsustatakse meie äranägemise järgi.

Kui jätkate meie teenuste kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, nõustute muudetud tingimustega. Kui te ei nõustu uute tingimustega täielikult või osaliselt, lõpetage veebisaidi ja teenuse kasutamine.

Ühenduse võtmine

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta emailil info@eideasy.com

English

GDPR Badge BVCER ISO 27001 eIDAS eID Easy Google for Startups